Geachte relatie,

Met genoegen kunnen wij u mededelen dat Pret assurantiën BV een samenwerking is aangegaan met Samenwerkende Assurantie Adviseurs te Rotterdam. De keuze is gemaakt voor SAA omdat zij volledige onafhankelijk zijn en een uitstekende service verlenen. Met deze samenwerking word de reeds bijna 65 jarige bestaande dienstverlening van Pret Assurantien BV gewaarborgd.

Voor velen mochten wij vele jaren de verzekeringszaken behartigen en voor andere een korte periode. Mede wil ik namens Marijke Baak en Geri Brasker, u hartelijk bedanken voor het door u gestelde vertrouwen in Pret Assurantien BV en een fijne samenwerking in de afgelopen periode.


Wat wijzigt er voor u?

Voor de verzekeringen verandert er niets. De voorwaarden en de premies blijven hetzelfde. De administratie en schadebehandeling zal vanaf 1 november 2018 door SAA Verzekeringen/Assurom verzorgd worden.

Dienstverlening, facturatie, schadebehandeling en het verzenden van polissen en indien u een machtiging heeft afgegeven voor het incasseren van de premie, zal dit vanaf 1 november 2018 via SAA verlopen. Het kan zo zijn dat u andere incasso momenten tegen komt dan dat u van Pret Assurantien BV gewend was.


Voor overige vragen kunt u contact opnemen met SAA/Assurom:

Assurom B.V.

Postbus 9055

3007 AB Rotterdam